top of page

İstatistiksel Değerlendirme

Test raporu, harici kalite kontrolünün nihai sonucunu temsil eder ve katılımcı laboratuar ve Kalite yönetimindeki kontrol formlarının derlenmesi açısından başvuru niteliğinde belgedir.

Test raporu, harici kalite kontrolünün nihai sonucunu temsil eder ve katılımcı laboratuar ve Kalite yönetimindeki kontrol formlarının derlenmesi açısından başvuru niteliğinde belgedir.

Test raporu, harici kalite kontrolünün nihai sonucunu temsil eder ve katılımcı laboratuar ve Kalite yönetimindeki kontrol formlarının derlenmesi açısından başvuru niteliğinde belgedir.

​Quality System iki tür test raporu hazırlar:

  • Nicel Testler, burada veri sayısal bir değerdir.

  • Nitel Testler, burada veri pozitif, negatif veya şüpheli bir sonuçtur.

 

Her bir test raporu modelinde hem istatistiksel ve performans endeksleri, hem de katılımcının muhtemel hata varlığını ve bunların olası kaynaklarını derhal anlamasını sağlamaya yönelik grafik temsiller yer alır.

Nicel Değerlendirme

Nitel Değerlendirme

bottom of page