Yeterlilik Testi Sağlayıcıları, tasarımdan eşyaların seçilip hazırlanmasına, malzemelerin homojenlik ve stabilite kontrollerine, numunelerin katılımcılara dağıtılmasına, sonuçların değerlendirilmesine dek veri istatistiklerinin analizine ve katılımcıların performans değerlerini içeren raporun yayınlanmasına kadar laboratuarlar arası yeterlilik testleri organizasyonunun (VEQ) sorumlusudur.

Bu nedenle Yeterlilik Testi Sağlayıcıları tarafından yürütülen faaliyet katılımcı laboratuarların kendi performans değerlerini sürekliliğe dayalı bir katılımla zaman içinde izlemelerine olanak tanımak açısından temel teşkil eder.

Yeterlilik Testi Sağlayıcılarının akreditasyonu, laboratuarlar arası yeterlilik testleri organizatörünün akreditasyon alanında belirtilen testleri tasarlama, düzenleme ve yönetme konusundaki teknik yeterliliğini garanti eden üçünü taraflarca yapılan bir tanıklığı temsil eder.

Bio Group Medical System  ACCREDIA tarafından ISO 17043:2010'a göre akredite edilen bir Yeterlilik Testi Sağlayıcısıdır (17/P no.lu sertifikar).

ISO 17043:2010

Laboratuarlar arası yeterlilik testleri için genel gereklilikler

Akreditasyon sertifikalarımızı indirin

Sertifikayı İndir

Akredite Programlar