top of page

Yeterlilik Testi Sağlayıcıları, tasarımdan eşyaların seçilip hazırlanmasına, malzemelerin homojenlik ve stabilite kontrollerine, numunelerin katılımcılara dağıtılmasına, sonuçların değerlendirilmesine dek veri istatistiklerinin analizine ve katılımcıların performans değerlerini içeren raporun yayınlanmasına kadar laboratuarlar arası yeterlilik testleri organizasyonunun (VEQ) sorumlusudur.

Bu nedenle Yeterlilik Testi Sağlayıcıları tarafından yürütülen faaliyet katılımcı laboratuarların kendi performans değerlerini sürekliliğe dayalı bir katılımla zaman içinde izlemelerine olanak tanımak açısından temel teşkil eder.

UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 standardına uygun laboratuvarlar arası yeterlilik testlerinin organizatörü olarak akreditasyon, organizatörün akreditasyon alanında belirtilen testleri tasarlama, organize etme ve yönetme konusundaki teknik yeterliliğini gösterir. Laboratuvarlar arası yeterlilik testlerini düzenleyen kuruluş, referans standartta belirtilen teknik ve yönetimsel gerekliliklerin, akreditasyona tabi test programlarında yer alan işbirlikçi ve alt yüklenicilerin de karşılamasını sağlamaktan sorumludur.

Bio Group Medical System  ACCREDIA tarafından ISO 17043:2010'a göre akredite edilen bir Yeterlilik Testi Sağlayıcısıdır (17/P no.lu sertifikar).

ISO 17043:2010

Laboratuarlar arası yeterlilik testleri için genel gereklilikler

Akreditasyon sertifikalarımızı indirin

Sertifikayı İndir

Akredite Programlar

bottom of page